Hoe de democratie de mond gesnoerd wordt

Fractievoorzitter Wiet Wiertsma van Pro Hengelo stuurt een bizar verzoek aan de raadsfracties. Of raadsleden zo vriendelijk willen zijn om zo min mogelijk schriftelijke vragen te stellen, immers dat geeft ambtenaren veel te veel werk. Huh, pardon?

Deze brief gedateerd 5 februari, ontvang ik op dezelfde dag dat ik mijn allereerste brief met vragen aan het college stuur, met daarin vragen over het co-creatieproces Marktplein. Nogal ironisch.

Nooit eerder stuurde ik vragen, omdat kritisch zijn ontmoedigd werd binnen mijn fractie. Maar als free wheeler ga ik dit instrument vanaf nu vaker inzetten, tenminste waar dat nodig of relevant is, niet op z’n minst aangemoedigd door dit nogal hypocriete verzoek.

Nu ProHengelo geen oppositie meer voert maar een conformistische partij is geworden komt Wiertsma met zoiets. Zullen de coalitiepartners blij mee zijn. De onafhankelijken des te minder. Zet hem op, Leo, Seviye, Marie-José! Vuur maar lekker los!

De burger is gebaard met een open bestuursstijl. In Nederland is er een enorme kloof tussen enerzijds lokale overheid en ambtenaren en anderzijds burgers en ondernemers. Denk maar eens aan de toeslagenaffaire en de vergoeding van schade aan gebouwen door aardbevingen en werkzaamheden.

In principe is het gemeentebestuur dualistisch, maar in de praktijk weinig kritisch. Ik betreur het als raadsleden zich als gedweeë schapen laten inpakken en hun controlerende werk als raadslid niet fatsoenlijk doen (maar wel €1.460,84 per maand incasseren). Kom op zeg!, je bent het aan de burger verplicht.

De onafhankelijken hebben geen zitting in het presidium en het fractievoorzittersoverleg en kunnen niet aan de discussie deelnemen. Het verzoek is echter vooral al hen gericht. Ik denk dat ik namens alle Hengelose burgers spreek als ik zeg “we blijven doorgaan.”  Het aantal instrumenten dat een raad heeft om te controleren en kaders te stellen is beperkt. Vragen stellen blijft daar bij horen. Het verzoek van Wiertsema wordt afgewezen.

Het financiële argument is overigens een onzinverhaal dat door Wiertsema valselijk wordt ingezet. Zie wat vragen nou werkelijk kosten.

[lees verder on der de afbeelding]

Hengelo stadhuis bij nacht
Raadsleden zijn er om kritische vragen te stellen aan de bewoners van dit huis

Conclusie: ProHengelo kan nu zelf geen campagne voeren en dus moeten andere partijen de mond worden gesnoerd. Vooral als het lastige vragen betreft richting hun wethouder.

Tenslotte vertegenwoordigen raadsleden de burgers en mogen ze namens burgers over het werk van ambtenaren vragen stellen waarop het college van b en w verplicht is een antwoord te geven. Een groot goed,

Herbert Capelle
burgerkandidaat en onafhankelijk raadslid

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Hoe de democratie de mond gesnoerd wordt

Leave a Reply

Your email address will not be published.