Wiertsema trekt democratiekeutel in

De fractievoorzitter Wiert Wiertsema van ProHengelo veroorzaakte op 10 februari 2021 een rel in de raadsvergadering vanwege een brief aan de fractievoorzitters van de partijen. De bedoeling was het controlerende werk van onafhankelijke raadsleden onmogelijk te gaan maken.

Het wekte alom verbazing, vooral omdat Wiertsema toen hij zelf in nog de oppositie zat talloze vragen richting college stuurde. Maar nu zou het opeens te duur zijn. Wat hypocriet zou je waarschijnlijk zeggen als je het een beetje gevolgd hebt. Maar het zal wel weer als ‘voortschrijdend inzicht’ uitgelegd worden. Ik denk daar anders over.

Ik vond nog een interessant artikel aan de hand van Wiertsema uit 2013. Daarin hield hij een pleidoot voor het schriftelijk stellen van vragen en sprak zijn ergernis uit over het feit dat coalitiepartijen de democratie verzieken. “Raadsleden mogen alles weten wat ze willen weten. Openheid en controle zijn de principes van de lokale democratie. B&W van Hengelo nemen het met deze informatieplicht niet zo nauw,” zo stelt Wiertsema met veel gevoel voor democratie.

Toen Wierstema zelf in de oppositie zat mocht vragen stellen wel, maar nu de belangen anders liggen niet meer.

“In de achterkamertjes op het stadhuis zal het zo zijn afgesproken. Gevolg: de meerderheid stelt het belangrijkste controle-instrument van de gemeenteraad buiten werking. Daarmee is de democratie goed ziek geworden. Een meerderheid die zoiets toestaat duldt geen tegenspraak, leeft in wantrouwen, vermijdt controle en meent de wijsheid in pacht te hebben,” aldus Wiertsema in 2013.

Wiertsema meent nu zelf de wijsheid in pacht te hebben. Dat laatste klopt, de man ontvangt behoorlijk wat gemeenschapsgeld als pacht voor zijn profileringsrang. In zijn keutelbrief (die niet verzonden werd aan de onafhankelijke raadsleden) blijft hij volhouden dat “er veel gemeenschapsgeld gemoeid [is] met het beantwoorden van de schriftelijke vragen.”

Die laatste suggestie klopt niet. Door geen vragen te stellen wordt er geen cent bespaard. Zie wat schriftelijke vragen nou eigen kosten. Integendeel, een efficiënte manier om het college bij de les te houden is door vragen te stellen.

Op zijn website schrijft Wiertsema dat hij ooit benoemd was tot griffier van de gemeenteraad van Hengelo met als opdracht ‘de dualisering van het gemeentebestuur in te voeren.’ Je vraag je af wanneer het is misgegaan.

Wiertsema trekt democratiekeutel in