De F35 fietssnelweg door Hengelo, slingerend over de Rode Loper

De Rode Loper wordt in Hengelo beetje bij beetje uitgerold, waardoor de fietssnelweg F35 ook in deze gemeente langzamerhand vorm begint te krijgen.

Maar de vraag is of de Rode Loper in Hengelo wel een fietssnelweg is. De stukjes afzonderlijk zijn het wel, maar in zijn geheel is het dat niet. Het zijn vooralsnog rode fietspaden, die veel te vaak onderbroken worden door verkeersstromen die kennelijk belangrijker zijn. In Hengelo slingert de F35 maar wat door de stad. Forenzen lijken vaak de snellere route Enschedesestraat-Bornsestraat te prefereren.

Het begint al als ik Hengelo vanuit Enschede binnen fiets. Twee hobbelige zandwegen, sluipwegen met mooie herkenbare Hengelose namen, hebben voorrang op de fietser. Maar wellicht gaan we ook deze wegen aanpakken en anders inrichten zodat voorrang aan de fietser ook voor de automobilist voldoende veilig is.

Wie het Masterplan F35 (zie 1) uit 2009 doorleest begrijpt dat het de bedoeling was dat “de kruispuntoplossingen zoveel mogelijk ongelijkvloers zijn, wat ongehinderd en veilig doorfietsen mogelijk maakt.” De F35 zou het spoor gaan volgen, immers “de ligging langs het spoor is van grote waarde. Hier ligt immers een strook vrije ruimte, die de realisatie van een vrijliggende, non-stop fietsverbinding richting de centrumgebieden en stationsomgevingen mogelijk maakt. Daarnaast kan de F35 meeprofiteren van de vaak ongelijkvloerse kruisingen tussen spoorwegen en drukke autowegen.”

In de stad is dat lastiger dan buiten de stad. In Enschede volgt de F35 het spoor op de voet en gaat men het masterplan in de hand voortvarend te werk. De Auke Vleerstraat wordt met een prominente fietsbrug, Flowrider geheten, ongehinderd overgestoken.

Flowrider brug F35 Enschede
Fietssnelweg F35 te Enschede. Met de Flowriderbrug over de Auke Veerstraat

Mijn fractiegenoot Frank Peters wijst het beginnende raadslid er op dat de route tijdens de Politieke Markt ter discussie gesteld had kunnen worden. Ongetwijfeld waar. We willen de herinrichting van het industrieplein en Hart van Zuid ook geen vertraging op laten lopen dus wat ProHengelo betreft kunnen we een klap geven op deze kredietaanvraag.

Wat blijft steken is dat deze F35 van de compromissen aan elkaar hangt. Laten we ervan leren en het programma van eisen uit Masterplan en het Actieplan Fietsen (2015-2018) (zie 2) beter gaan volgen. Men spreekt van een “non-stop, conflictvrije rode loper.” De Rode Loper heet ook niet voor niets zo. De fietser hoort er een VIP behandeling te krijgen, dus meer voorrang a.u.b.

Kettingbrugweg F35
Auto’s die gebruik maken van de Kettingbrugweg sluiproute hebben voorrang over de F35, nu nog nodig om een veilige spoorovergang mogelijk te maken

Hengelo moet het concept fietssnelweg dus letterlijk gaan nemen, bruggen en tunnels bouwen en bestaande knelpunten verbeteren. Niet meteen denken in termen van ‘maar, dat kost te veel’. Een hoogwaardig Fietsnetwerk Twente is duurzaam én dat is veel waard.

Herbert Capelle.

Op de kruisingen met de volgende wegen wordt fietsverkeer op de F35 gehinderd door andere weggebruikers (van zuid naar noord) :

Kettingbrugweg
Pruisische Veldweg
Kuipersdijk
Twekkelerweg
Veloursstraat
Spoorstraat
Deldenerstraat
Weideweg

bronnen:
(1) Masterplan Fietssnelweg F35, Regio Twente, 2009
(2) Actieplan Fietsen (2015-2018), Gemeente Hengelo, 2015

 

De F35 fietssnelweg door Hengelo, slingerend over de Rode Loper