Bos op het Plein: move over!

Iedereen begrijpt dat er zorgen zijn over de ontwikkeling van Hengelo en wil zijn zegje doen. Maar de teneur is bij een kleine groep die een hele grote stem heeft in korte tijd doorgeslagen van goedbedoelde betrokkenheid naar een uitgesproken negatieve houding. Dat is jammer, want Hengelo is volop in ontwikkeling. Het zou zonde zijn om dit momentum te onderbreken na jaren van crisis en stilstand. Er wordt geïnvesteerd in Hengelo. Het is nu of nooit, want wanneer doet zich opnieuw een kans voor? Laat je daarom niet meeslepen door hardliners.

Bos op het plein werkt polariserend, het draagt niet meer bij aan de discussie maar verdeelt mensen. Het gaat helemaal niet meer om bomen. Als iemand iets positiefs over een markthal of broedplaats zegt of de onmogelijkheid of onzin van een bos op die plek benadrukt ga je het weten. De veroordeling volgt en je wordt met de nek aangekeken. Het is vooral dankzij Facebook, een achterhaald platform dat sociale ongerijmdheid mogelijk maakt.

Dat overkwam mij toen ik geheel terecht het insinuerende bericht bekritiseerde dat de initiatiefneemster plaatste in een poging het volk tegen het bestuur op te hitsen met een suggestief verhaal over censuur en de bedoeling dit verhaal te exploiteren in haar groep. Het bleek een onzinverhaal. Een raadslid dan wel ambtenaar zou posters hebben weggehaald. Met als gevolg dat weer iemand anders sprak over nazipraktijken. En in plaats van excuses aan te bieden beweerde ze de volgende dag doodleuk dat de wethouder haar nog nooit gebeld heeft. Leden van mijn partij waaronder ik moesten niet meer liegen. De wethouder kreeg het ook nog even over zich heen van een andere volger. Hij zou getraumatiseerd zijn. Tot zoverre mijn verbazing over de beweging die door de initiatiefneemster geprezen wordt als een vriendelijke, gemoedelijke en correcte groep.

Wat ik lastig vind is dat mensen zich door sentiment laten leiden, groepsgedrag gaan vertonen en niet meer open staan voor de ontwikkeling van ideeën. Eindelijk horen ze ergens bij. Heel gevaarlijk. Maar wie zijn die BOP eigenlijk? Het vooroordeel zegt: dit is een gelegenheidsgroep groep bestaande o.a. uit wat ouderen, de linkse elite van de Afrikanenbuurt en een gele hesjes groep, die elkaar gevonden hebben in een gemeenschappelijk vijand, de lokale overheid. Maar de groep is een verdeelde groep want een groot deel is bewust niet uitgenodigd voor het feestje binnenkort, want stel dat de gele hesjes dan ook komen. En wie kent die initiatiefneemster eigenlijk persoonlijk? En hoeveel petitieondertekenaars zijn echt betrokken bij Hengelo en komen wel eens in de binnenstad?

Maar de kracht van een community is groot en dus zal ik het onderspit delven voor het ophangen van deze poster. Kom je aan een van hun, dan kom je aan hen allen. Best wel bizar. Mensen durven geen kritiek meer te uiten. Voor mij geldt dat niet, de veroordelingen die mij wachten, het doet me niets. Ik heb zo’n 75 vrienden die bij Bos op het plein horen en daarvan zullen een aantal mij wel beter kennen. Voor wie mij niet kent, neem eens wat van mijn oude Tweets door. Je komt er achter dat ik al heel lang iets heb met bomen, de Blauwe ceder actie organiseerde en een pleitbezorger van natuur, cultuur en erfgoed ben. Het milieu is voor mij een belangrijk thema. Vaak heb ik grote moeite met de besluitvorming en de besluitvaardigheid van de overheid. De selectieprocedure voor het ontwerp van de markthal werd door mij destijds behoorlijk geridiculiseerd. Met andere woorden, voor mij is het Bos op het Plein verhaal allemaal oude koek. Even voor je beeldvorming: de lokale partij waarvoor ik raadslid ben is de facto De Partij voor de Bomen.

Maar het leven gaat verder. Na de merkwaardige selectieprocedure ben ik op de keuze gaan broeden en uiteindelijk heb ik er inhoudelijk aan bijgedragen. Het concept, de denkrichting, biedt juist kansen. Sta dus ook open voor argumenten en ondersteun het initiatief om Hengelo met dit project op de kaart te zetten. Hengelo is een stad centraal gelegen in een regio van meer dan 600.000 inwoners. We maken een enorme stap voorwaarts met een centrale markthal/broedplaats/museum waar zo veel activiteiten kunnen plaatsvinden. Het plan heeft zich inmiddels ontwikkeld tot iets dat beslist geen replica is van het oude Hyschgebouw. Je zou kunnen zeggen dat de gevel er op geïnspireerd is, maar een replica is het absoluut niet. Tegenstanders schetsen daarentegen bewust een spookbeeld van een groot monster die het hele plein zou opvullen en willen het idee van een Hyschgebouw maar al te graag in stand houden. Laat je niets wijsmaken.  De markthal wordt een regionale aanwinst en neutraliseert een leeg saai plein waar jaren over geklaagd werd.

De stad maakt met dit bestuur een frisse wind mee. We hebben leuke en aanspreekbare wethouders en raadsleden in deze stad die er wat van willen maken, een visie hebben. Hun nek dus uit durven steken. Hengelo is een bijzondere stad met industrieel erfgoed in het DNA. Met deze markthal brengen we de stad weer tot leven. Bossen bevinden zich buiten de stad. Dit is een stad met een wederopbouwcultuur. Daarom bouwen op dat plein dat meer dan 200 dagen per jaar een lege vlakte is. Een bos is er technisch onmogelijk en de V&D wordt al verbouwd. De argumenten van Bos op het Plein zullen door de tijd achterhaald worden. Hengelo heeft al een park in het centrum en we gaan zo wie zo meer bomen en groen krijgen.

Nu door omstandigheden Gerard Cornelissen (ja heeft u zich dan helemaal niet afgevraagd waarom er geen reacties meer komen van zijn kant?) is het project qua communicatie in een stilstand terecht gekomen. Maar achter de schermen gebeurt er veel. Wat dat betreft ligt het proces op schema.

Voordat de Bos op het Plein protestbeweging volledig ontaardt in groepsgedrag, zwart-wit denken, aandachtszieke ijdelheid, cynisme, volgzaamheid, stemmingmakerij, tunnelvisie, dorpsmentaliteit, angstcultuur, complotdenken, sabotage, symboolpolitiek, desinformatie, populisme en extremisme hoop ik dat er mensen onder hen zijn die wel kunnen nuanceren. Die niet bang zijn om uit de groep gestoten te worden. Die het zweverige, illusoire verhaal van bomen die tot in de hemel groeien eigenlijk ook belachelijk vinden. Mensen die niet bij de standvastige onwrikbare hardliners horen, maar kritisch durven zijn. Die begrijpen dat de ontwikkeling van een markthal als culturele broedplaats ook heel veel voordelen heeft. Die wel eens in elders in Europa geweest zijn en weten dat markthallen een aanwinst zijn.

Dit project ademt urbane cultuur. Stel je zelf de vraag , ben je tegen cultuur, tegen marktkooplui, starters en jongeren? De creatieve sector, ondernemers, binnenstadsbezoekers en de jongeren van deze stad gaan dit plan uiteindelijk omarmen. Dit is Hengelo hè. Het duurt even, maar dan komt het allemaal goed.

[Lees verder onder de foto]

Bos op het Plein: Move over!

Het tegengeluid gaat het ongeveer zo. Bos op het Plein: move over! Jullie hebben je twee minuten aandacht gehad. Jullie gedragen je als bejaarde dorpsidioten die niet tegen verandering kunnen. Maar dan verlaag ik me tot cafétaal en Facebookgeklets dus dat doe ik zeker niet. Polariseren is niet de bedoeling, maar waar is het tegengeluid, na alle bangmakerij?

Toch heb Ik een groot kruis door de poster gehaald, niet om te polariseren maar om dat tegengeluid te laten horen. Want er zijn alleen maar tegenstanders aan het woord. Deze stad moet niet verdeeld worden, maar juist open staan voor verandering. Daarom hoop ik dat we samen kunnen bouwen aan een nieuw Hengelo, een stad die zich opnieuw aan het uitvinden is. Met gebouwen, met bomen.

 

Bos op het Plein: move over!