De markt in Hengelo: een zaak voor politieke daadkracht

Op 2 juni vond de (zoveelste) politieke bijeenkomst plaats over de markt in Hengelo. Dat leidde tot niets. Maar gelukkig, op 16 juni zal er een nieuwe (de zoveelste + 1) bijeenkomst plaatsvinden in een online vergadering. Wederom over de markt. Wauw. Met de groeten aan Bureau Rode Wouw. Welkom in Hengelo.

De raad is aan zet, maar zij beseft niet dat ze al jaren een vertragende factor is. De raad mag soms even aan de knoppen draaien maar doet dat niet. Het gaat er de komende dagen om spannen. Hoe gaat de geschiedenis over ons oordelen? Gaan we tot actie over en denken we vanuit het belang van de stad en haar inwoners? Geven we deze inwoners de kans om mee te denken over welke functies het marktplein krijgt? Of doen we niets zoals sommigen willen. Niets, omdat het hen politiek beter uitkomt. Hengelo, ooit de meest ondernemende stad van Nederland is bijna ondernemer af. Een ondernemer zei eens: “een ondernemer heeft een plan. Een loser een excuus.” Hoorde ik een raadslid met haar bekende retoriek nu suggereren dat de coronacrisis het participatieproces hindert? Het is not-done om corona in te zetten voor uitstel en afstel. U benadeelt de Hengelose burger onnodig met tijdrekken.

Het marktplein in Hengelo, onderwerp van besluiteloosheid

Helaas waren er maar enkele sprekers met duidelijke inhoudelijke kaders. Beetje flauw om mijn eigen partij Pro Hengelo te complimenteren, maar het was wel zo. Een ding staat vast. De raad moet nu met die kaders komen, want Hengelo heeft geld dat op de plank ligt te ruften. Terwijl onze stad aan alle kanten voorbij gestreefd wordt doen wij niets om Hengelo te laten bruisen. Deze raad is verworden tot een lusteloos gezelschap met een geringe actiebereidheid, waar politieke strategie bewust en onbewust de overhand heeft gekregen. Waarvan men ten onrechte denkt dat hun eigen achterban voor een bos is en daarom uitdrukkelijk tegen een bruisende marktplein is, met meer en betere markten, vol cultuur, ambachtelijkheid en entertainment. Wat de burger wil, dat komen we binnenkort van de echte inwoners te weten, tenminste als deze raad het participatieproces niet frustreert. Ideeën zat in deze stad. Geef het alsjeblieft een kans.

Lokale partijen vertegenwoordigen het echte belang van inwoners en zijn helemaal niet met partijpolitieke belangen bezig is. Het is hun taak en gewoonte te luisteren naar inwoners en belanghebbenden. De lokale politiek wordt door de gevestigde orde gezien als onvermijdbaar doch hinderlijk. Ze mogen dan ook niet te veel succes hebben die lokalen. Het liefst ziet men de lokale politiek mislukken. Zien jullie het al voor je bij de volgende verkiezingen? Die prutsers van de lokale partij hebben er al weer niets van gebakken. Tel uit je electorale winst. Maar dat is een grove misrekening. Want de meeste Hengeloërs zijn niet zo dom, ze willen dat er eindelijk eens wat gebeurt, na jaren van ineptie en geleuter. Je zult als raadslid juist afgerekend gaan worden voor niets doen. Omdat je partijbelang en persoonlijke ambitie belangrijker vond dat het belang van inwoners en ondernemers. Omdat je als raadslid alleen maar discussieerde over onbegrijpelijke processen en overbodige futiliteiten. Omdat je een schip stuurloos liet stranden en de burger wederom in de kou liet staan.

Digitale politieke markt in Hengelo

Het verbaast mij dat sommigen het zo graag over de zomer heen wil te tillen met het argument dat het ‘er anders doorgedrukt wordt.’ Raar argument. Ons Hengelose publiek verwacht actie van ons, niet dat we een paar maanden op vakantie gaan. Er werd ook gezegd dat het geen onderdeel moest worden van de verkiezingen, die in 2022 plaatsvinden. Maar juist daarom moeten we het publiek NU van dienst zijn willen we als raad iets bereikt hebben. Anders hoef je je ook niet meer verkiesbaar te stellen.

Samenvattend, de raad is het hoogste orgaan van de stad maar zet zichzelf ongelooflijk voor schut met oeverloos geleuter over processen, met incompetentie en met politiek uitstelgedrag. Het  participatieproces moet boven de partijen uit gaan stijgen. De Hengelose bewoners zijn het zat en ze zijn nu aan zet. Wij als lokale partijen doen het voor de stad, voor de inwoners, de ondernemers en de cultuur. Kortom, de raad moet NU de kaders uitzetten zo dat Hengelo verder kan. Daar gaat het om.

Daarom roep ik al mijn collega-raadsleden er op voor de zomervakantie tot actie over te gaan.

Herbert Capelle
Raadslid namens Pro Hengelo

De markt in Hengelo: een zaak voor politieke daadkracht