Hengelo op weg naar een nieuwe Kunstzaal pal in het centrum

Op woensdag 11 december 2019 vond er een tweede Politieke Markt met het thema Evaluatie kunst- en cultuurvisie 2014-2020, een vervolg op een week eerder. ‘De ‘pop-up impuls’ die in de evaluatie wordt genoemd kan een nieuw begin zijn.

De ondersteuning van collega-kunstenaars wordt zeer op prijsgesteld, omdat er een interessant procesvoorstel aan de orde is dat kansen biedt aan de beeldende kunst. Na jaren van bezuinigingen en onthoudingen door diverse colleges, inclusief het huidige, is er nu weer een klein begin dat tot iets moois kan uitgroeien. In eerste aanzet is het bescheiden, voor een jaar. Maar op de achtergrond wordt er wel degelijk gewerkt met meer ambitie. Ik ben ervan overtuigd dat dit de aanzet is tot een nieuwe Kunstzaal Hengelo. Het proces biedt een kans, het is het meest haalbare op dit moment en het zou buitengewoon onhandig zijn om het kind bij voorbaat al met het badwater weg te gooien.

Toch zijn er voldoende negatieve en sceptische geluiden om ons heen waar te nemen. Dat betreur ik. We moeten ons niet besmetten met het cynisme van oude mannen. Ik probeer dat zelf zeker niet te doen. Vandaar ook dit bericht. Ook bij mij zit enige frustratie, een gevolg van noodgedwongen traagheid, wat niet meteen tot zichtbaar resultaat leidt, inherent aan cultuurlobbyisme en het ‘van binnen naar buiten’ werken.

Wat we nodig hebben is iets nieuws, een nieuwe Hengelose wind die nodig is om zowel oude politiek als oude patronen te doorbreken. Niks ‘pop-up impuls,’ pop-out gaat het worden wat mij betreft. Hengelo heeft een culturele traditie hoog te houden. Als met dit nieuw budget deze nieuwe kans op een prominente plek in het centrum zichzelf gaat bewijzen dan kan niemand er meer omheen. Het zou mooi zijn als De Kunstzaal Hengelo, de voorganger van Akkuh en ontstaan in 1948, weer terugkomt in het centrum van Hengelo.

Hartelijke groet,
Herbert Capelle.

Hengelo op weg naar een nieuwe Kunstzaal pal in het centrum