Bataafse Kamp motie

Op 2 oktober 2018 bracht Lokaal Hengelo een motie uit voor behoud van de Bataafse Kamp. Als gemeenteraadslid namens ProHengelo stemde ik als enige van mijn fractie voor deze motie. Het is dan gebruikelijk om een stemverklaring af te geven. Daartoe was ik nog niet in de gelegenheid, daarom nu deze woorden.

Stemverklaring motie Bataafse Kamp

Het is belangrijk dat de Bataafse Kamp voor de culturele sector behouden blijft. Er moet tenminste een tijdelijke invulling komen voor cultuur.  Dat kan, want het gebouw is in gemeentelijk bezit.

Hengelo heeft behoefte aan een creatieve broedplaats, die is er niet. Een aantal jaren geleden is een project op dit gebied jammer genoeg mislukt. De Creatieve Fabriek is inmiddels al jaren geen broedplaats meer en zal dit ook niet meer worden.

Op dit moment hebben een aantal instellingen behoefte aan ruimte. Ik noem o.a. HeartGallery en 074 PK v/h Startion, waardoor deze overweging actueel is.

Daarnaast weten we dat het ontwikkelen van een school tot appartementen vele jaren gaat duren. Denk aan de Dr’ Ariensschool, meer dan 20 jaar geleden verlieten kunstenaars daar hun atelier. De tijdelijke invulling is daarnaast ook handig als tussenstation naar de binnenstad en dus is het opportuun om verkoop uit te stellen.

Tot zover de stemverklaring. Ik zal in de nabije toekomst een wat uitgebreider artikel wijden over de Bataafse kamp via dit blog (Cultuurblog Hengelo).

Bataafse Kamp motie