Marktplein blijft voorlopig hoofdpijndossier

Op papier ligt er een redelijk plan. Mooi die rooftopbar en het terras. Maar gaat dit werken? De te overwinnen pijnpunten zijn als volgt:

  • Het plan wordt niet breed gedragen
  • Marktkooplieden wijzen lintmarkt af
  • Kaders maken horeca niet levensvatbaar
  • Exploitatie, bouw en onderhoud niet financieel onderbouwd
  • Geen commitment vanuit college voor een kunstzaal
  • Een tweede stadsplantsoen heeft geen toegevoegde waarde
  • Groot risico op toekomstig verval en verloedering

Even de reality check.

De Hengeloer is nauwelijks betrokken bij dit plan
Wethouder Van Wakeren beweert doodleuk dat de plannen voor de herinrichting van de markt (ontworpen door Wim Voogt) breed worden gedragen door de Hengelose bevolking. Er waren slechts honderd Hengeloërs die op de website hun mening gaven over het pan. In het verslag van de Rode Wouw worden duizenden mensen opgevoerd die aan het proces hebben meegedaan, maar toen om het unieke aantal werd gevraagd, werd het antwoord ontweken. Tot op de heden heeft men die vraag niet beantwoord. Ik ga daarom met vragen aan het college om opheldering vragen. Uit wat ik gehoord heb zijn er maar een paar honderd actieve deelnemers geweest tijdens de maaksessies. Een keer door een bejaardencentrum lopen of op de markt staan is natuurlijk geen onomstreden bewijs van co-creatie. Als je echt wilt weten of de pannen voor een marktplantsoen breed ondersteund wordt hou dan een gedegen onderzoek met een enquête met een brouwbare steekproef of organiseer een referendum.

Marktkooplieden wijzen lintmarkt af
Recentelijk deed ik een onderzoek op de zaterdagmarkt en sprak daar met een aantal marktkooplieden, de belangrijkste stakeholder groep wat betreft de markt. Tien willekeurige marktkooplieden vroeg ik om hun mening. Slechts twee waren gedeeltelijk enthousiast, maar ook die zagen praktische proberen. Maar liefst 80% van de marktkooplieden vindt een lintmarkt onwenselijk en zij spreken uit eigen ervaring. Ook tijdens de informatiesessie op 6 januari aan raadsleden gaf Rode Wouw toe dat de marktkooplieden niet bepaald enthousiast zijn. Volgens de wethouder is er wel met de voorzitter van de marktbond gesproken, maar dit is echt niet representatief voor wat er leeft. Bovendien hoorden de marktkooplieden niet eens tot de vier stakeholdersgroepen van het co-creatieproces. Ook hun mening dient met een onafhankelijke enquête onderzocht te worden. Als de kooplieden een lintmarkt afwijzen kunnen we daar dan zo maar even overheen?

[tekst gaat verder onder de afbeelding]

Hengelose markt tijdens lockdown
Uit fieldresearch blijkt dat marktkooplieden de lintmarkt afwijzen

Zonder horecavergunning geen rooftopbar en terras
Dan de horeca, een kwetsbaar punt in dit plan. Er worden tal van horeca invullingen genoemd zoals de rooftopbar, maar binnen de horecavisie en vastgestelde kaders is daarvoor op dit moment geen ondersteuning. Avond- en nachthoreca wordt onmogelijk gemaakt en dat maakt een rooftopbar bij voorbaat al kansloos. Duidelijk is dat een goede horecaonderneming zich niet op deze toplocatie gaat vestigen met wél een forse investering en géén passende exploitatievergunning. Er moet in Hengelo voor de horeca een gelijk speelveld zijn. Dus moet eerst de horecavisie bijgesteld worden, want anders strandt dit project.

Financiële onderbouwing ontbreekt
We moeten de potentiele ondernemers niet alleen in beeld hebben. Zonder commitment, dwz. handtekeningen gaat een projectontwikkelaar niet bouwen, waarom de gemeente dan wel? Mag je gemeenschapsgeld zomaar onder risico inzetten? Je zult het moeten laten doorrekenen en dan met een exploitatieplan komen. Dat is er dus niet. Het is erg lastig om deze plannen te ondersteunen zonder te weten of het zakelijk wel gerealiseerd kan worden.

Rekenen moet je zo wie zo nog, want hoeveel gaat het nu werkelijk kosten om daar bomen te planten, bovenop een parkeergarage waar de huidige bomen al nauwelijks overleven. En die rode stenen, zijn die marktbestendig? Is er rekening gehouden met meerjarige kosten?

Als cultuur en horeca ontbreekt blijft het een dood plein
De ontwerper Win Voogt heeft in de krant een interessante invulling genoemd, de Kunstzaal in het Telgenflat. Het moet ook wel, want volgens het vastlegde kader moet het een doeplein worden. Maar zonder cultuur of horeca is het dat niet en voldoet het niet aan dat kader. Een Kunstzaal is een wezenlijk onderdeel van het plan. Omdat het college hier op tegen is (lees Gerrits) heeft de ontwerper zijn idee afgezwakt en het tijdens een interne presentatie aan de raad opeens een kunstcafé genoemd. Echter, een kunstcafé is er al in Hengelo. Bovendien heb je dan ook weer het vergunningen probleem. Als raad moeten we deze eis stellen, de Kunstzaal hoort erbij, hoe wil je hier anders reuring creëren? Extra-markten en andere evenementen kunnen er ook niet meer plaatsvinden omdat er veel te veel plein oppervlakte verdwijnt. Een gezellig terras en hippe rooftopbar intekenen, echt het is heel illustratief maar vooralsnog een hele grote dikke vette illusie.

Agressieve dealers en kotsende junks
Nou nog even de echte reality check, of beter gezegd –shock. Het ultieme nachtmerrie scenario. Doe je ogen dicht en zie wat er eventueel van terecht komt als het niet gaat leven. Omdat het geen doeplein is. Geen gezellige markten, met horeca en cultuur, maar een doemplein. Een stad zonder markt maar halverwege het station een plantsoen vol junks en dealers, een beetje als het Wilminkplein (Enschede) en het Schouwburgplein (Rotterdam).

Wat voegt een tweede Prins Bernardplantsoen toe?
Rest nog de veelgehoorde twijfel over de toegevoegde waarde van ‘het marktplein als plantsoen.’ Hoe zet dit Hengelo op de kaart? Wat is de meerwaarde? Wat biedt het dat we nog niet hebben? Welk probleem lost het op? Op papier ziet er mooi uit, maar dat gold ook voor de lichtlindes en de brinktoren destijds.

Alle raadsleden hebben als taak kritisch te zijn
Het pusherige  “En nu een klap d’erop” en “nou doorpakken,” alleen maar omdat een handvol ambtenaren belang hebben bij realisatie?  Als de Hengeloër zegt “dan dit maar, ik vind het wel mooi” dan is de kans heel groot dat dit voorkomt uit ergernis over jarenlange gebrekkige slagvaardigheid. Doordat in de communicatie alleen maar positieve geluiden geselecteerd worden en er met deelname cijfers gesjoemeld wordt voel ik me als Hengeloër behoorlijk voor de gek gehouden. Even een reminder, in 2017 stemden meer dan 4100 Hengeloërs voor een gebouw op de markt. Deze aantallen haalt het co-creatie proces bij lange na niet. Maximaal 443 Hengeloërs participeerden actief, vooral omdat ze een eigen idee hadden, maar haakten af toen ze moesten stemmen op het eindresultaat. Dat deden maar honderd Hengeloërs. Hoezo breed gedragen. We moeten met dit plein jaren verder, dus verwacht ik van alle raadsleden dat ze zeer kritisch naar de toekomst gaan kijken en zich niet als conformisten gedragen.

Met alle input opnieuw aan het werk
Na de opgehaalde feedback moet deze discussie terug naar de tekentafel, het is een iteratief proces. Koppel het los van dit college. Maak meerdere plannen met betere kaders, gericht op activiteiten, horeca en cultuur met alle ideeën die voorbij gekomen zijn en zet daarmee Hengelo op de kaart.

Eindconclusie
Er is geen bewijs dat dit plan het best mogelijke is, uitvoerbaar is en breder wordt gedragen dan andere of eerdere plannen.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Marktplein blijft voorlopig hoofdpijndossier

Leave a Reply

Your email address will not be published.